Uit het leven van Jacobus Siezen
Rechts van de pagina vind u de inhoudsopgave waarmee u door het boekje kunt navigeren. Op veel van de foto's kunt u klikken of 'zweven' voor een grotere versie.

8. Nawoord

Niemand weet wat voor leven Jacobus Siezen nu echt heeft geleid; je kan alleen maar proberen je een beeld te vormen uit de verhalen, de aantekeningen in de akten en die ene foto.
Niemand leeft meer die zich Jacobus kan herinneren. Misschien zou hij erg moeten lachen om wat er nu allemaal over hem opgeschreven is, of zou hij zich verbaasd hebben over het feit, dat een achter-achter-kleinzoon er met z'n vader op uit trok om gegevens over hem te verzamelen.
Wie zal er zo'n honderd jaar na onze dood zoveel moeite doen om onze levensloop te achterhalen?
Over een eeuw zal dat wel niet zoveel inspanning kosten, omdat wij tegenwoordig veel meer documentatie achterlaten, in de vorm van foto's, films, brieven, diploma's, geluidsbanden, enz.
Toch vraag ik me af, of onze nakomelingen een duidelijker beeld zullen hebben van de manier hoe wij leefden, waarmee wij leefden en hoe we de dingen beleefden, dan wij nu hebben van Jacobus.

Kolhorn. 1978-1986
Bert Siezen

Dankwoord

Veel dank is verschuldigd aan Emmy Verschoor-Jonker, die de dagboeken van de Batenburgse kerkeraad ontdekte en ter inzage stelde, Joop Siezen, voor het meegaan op speurtocht in Batenburg, Mevr. Mies Arts, voor het attent maken op het bestaan van de Batenburgse dagboeken,
Ine de Bie, voor de kritisch doorlezen van het manuscript, Johan van der Hoek, voor het uitlenen van enkele boekjes, Concierges R.S.G.Schagen voor de adviezen en het offsetten van dit boekje,
Administratie R.S.G.Schagen, voor het gebruik van de schrijfmachine, diverse familieleden voor het verstrekken van gegevens, Ariaan en Kris Siezen voor het helpen inbinden van dit boekje.

Bronvermelding

Dagboeken van de Hervormde Gemeente te Batenburg
Rijksarchief te Leeuwarden
Rijksarchief te Arnhem
Rijksarchief te Haarlem
Gemeentearchief te Batenburg
Gemeentearchief te Alkmaar
Proza & Poezij voor het aankomend geslacht, door Mr.
C.P.E. Robide van der Aa; van Goor, Gouda.ca 1860
Nieuw Praktisch rekenboekje voor de Volksscholen; Brink-
man,Amsterdam 1864
Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis 1801-1976;
Staatsuitgeverij,den Haag 1976
Kunstkrant Rijksmuseum
Het boek der psalmen nevens de gezangen; Joh.Enschede,
Haarlem 1855
Raadselboekje voor oplettende kinderen ca 1840
Eigen familiearchief