Uit het leven van Jacobus Siezen
Rechts van de pagina vind u de inhoudsopgave waarmee u door het boekje kunt navigeren. Op veel van de foto's kunt u klikken of 'zweven' voor een grotere versie.

Voorwoord

Dit boekje gaat over Jacobus Siezen, een 19e-eeuwse onderwijzer en koster in een klein plaatsje aan de Maas: Batenburg.
Hij was geen bijzondere man, maar toch is er veel over hem te vertellen. Het was zelfs de moeite waard een boekje over hem te schrijven.

Dit boekje is in de eerste plaats bedoeld voor al zijn nakomelingen die nu leven, zodat zij een idee kunnen krijgen van hun voorvader en van de tijd en omgeving waarin hij leefde. Jacobus Siezen is de stamvader van alle mensen die Siezen heten. In hoofdstuk 8 kunt u zien op welke manier u van hem afstamt. (Dit is op deze website vervangen door de stambomen. JH)

De uiteindelijke vorm voor deze geschiedenis is na jaren zoeken, verzamelen, schrijven en herschrijven ontstaan; het was een boeiend werk en voor mij was het de inspanning zeker waard.

Bert Siezen

Batenburg
Batenburg, links de costerie waar Jacobus woonde.
Batenburg
Batenburg, links de hervormde kerk.